Hoe ga jij om met je kat? Waar doe je je een kat het meest een plezier mee? Door je schattebout te zien als mini-medemens of door er mee om te gaan als kat?

Een kat is geen mens

Jason Eppink is tentoonstellingscurator van de New Yorkse tentoonstelling “How Cats Took Over The Internet”.  Volgens hem is de populariteit van kattenfilmpjes op internet te danken aan het feit dat mensen zoeken naar de menselijke aard. De meest bekeken filmpjes zijn dan ook de filmpjes waarin katten zich met uitzonderlijk talent “bezondigen” aan menselijke gewoontes, zoals snurken of rechtop zitten.

Iedereen die met katten omgaat zal bevestigen dat het zeker dieren met een eigen persoonlijkheid zijn. Elke kat heeft een ander karakter. Een dier, hoe bijzonder ook, is echter geen mens. Niet meer, niet minder, maar anders. Net zoals een kat anders is dan een hond. Je kan menselijke ethiek niet opleggen aan dieren (of andersom). Zowel mensen als dieren hebben regels over wat wel of niet mag. De regels zijn alleen verschillend. “Moorden” kan een Amerikaanse tandarts, maar niet een Amerikaanse kat. “Moord” is iets specifieks menselijks. We hebben daar onze regels over vastgelegd. Weloverwogen een mug doodslaan is geen moord. Weloverwogen een medemens neersteken wel. We moeten dieren dan ook geen mensenrechten geven zoals men bijvoorbeeld bij Chimpansee Tommy geprobeerd heeft.

Een kat is geen ding

Alle planten en dieren, zelfs een mug en een bacterie, zijn levende wezens. Ze onderscheiden zich van levenloze voorwerpen, zoals een kast, doordat ze kunnen groeien, zich voort kunnen planten en zich aan kunnen passen aan veranderingen in de omgeving. Het heeft lang geduurd maar zelfs in de wet wordt de “intrinsieke waarde, zijnde wezens met gevoel” van een dier eindelijk erkend. Bovendien staat in dezelfde wet dat je goed voor dieren moet zorgen. De “vijf vrijheden van Brambell” zijn letterlijk in de wet opgenomen:

Dieren dienen te zijn gevrijwaard van:

  1. Dorst, honger en onjuiste voeding
  2. Fysiek en fysiologisch ongerief
  3. Pijn, verwondingen en ziektes
  4. Angst en chronische stress
  5. Beperken van hun natuurlijk gedrag

Prachtig! Ware het niet dat de regels niet gelden wanneer er een “redelijk” (lees “menselijk”) doel mee wordt gediend. Ook kan de term “intrinsieke waarde” verschillend geïnterpreteerd worden. Een gemiste kans voor goede dierenwetgeving, maar geen reden om dieren mensenrechten te geven.

Als je een kat ziet als mensje krijgt je kat gedragsprtpoblemen.

Als je een kat ziet als mensje krijgt je kat gedragsproblemen.

De kat is onderdeel van het gezin

Hoewel katten steeds meer deel uitmaken van ons gezin, hebben we de verantwoordelijkheid om te voldoen aan hun behoeften als kat. Veel gedragsproblemen ontstaan doordat mensen ze zien als kleine mensjes met bontjas. Ze verwachten dat katten zich gedragen als perfecte kindjes. Als er een puppy in huis komt is het puppy trainingsboek er vaak al eerder dan de hond. Als we een kat aanschaffen verwachten we dat die al kant en klaar getraind is! Katten staan bekend als makkelijke huisdieren die weinig tijd kosten. Als een kat zich misdraagt moet dat dus wel een bewuste daad zijn. Eigenaren zeggen vaak: de kat weet dat hij stout is. Dat is echter niet waar. De kat verpest nooit bewust je dag, maar reageert op een probleem en probeert daar een oplossing voor te vinden. Zie je kat dus niet als mensje op vier poten maar als kat met kat-eigen eisen!


Dit artikel is 4.274 keer gelezen | Geschreven door eindredactie door

Over de auteur

Gedragstherapeut voor katten, met een zwak voor ouderen en mensen met een beperking. Gedragsproblemen voorkomen en oplossen. Project Zorgkat.nl zorgt dat katten niet naar een opvang hoeven als ouderen of andere hulpbehoevenden er niet meer voor kunnen zorgen Ambassadeur voor stichting OOPOEH.