Katten houden van yoga

Katten kunnen in de onmogelijkste posities liggen of slapen. Dat zou je al een vorm van yoga kunnen noemen. Ze doen ook mee met personeel dat aan yoga doet, zo blijkt uit deze filmpjes.